TRACTAMENT DE LA FUSTA

 

  Podem diferenciar tres sistemes per protegir la fusta dels agents externs :
És el més utilitzat, ja que està a l'abast de tothom.
Idò sempre que tenguem un recipient tan gros com el que volem tractar , i la quantitat de producte necessari per omplir-lo.
És el resultat de la tecnologia i de l´evolució, i amb el que s´obtenen els resultats més fiables.