EMPRESA FUSTES CA´N ROSAL


En el món actual podem veure, mirant al nostre voltant, la ràpida evolució de les matèries primes que, combinades entre si, ens posen a l´abast uns materials que prometen llarga durada i altres prestacions (aluminis, acer, pretensats de formigó, etc).
Ara be, cap d´elles està tan integrada i respecta tant la natura com ho fa la fusta:
1.- Com a matèria prima renovable, sempre i quan hi hagui un control de la tala i provenència de la mateixa. És important assabentar-nos del que significa tot això, ja que depèn de tots nosaltres conservar l´equilibri entre la tala i la reforestació, intentant comprar la fusta amb el seus corresponents certificats de tala i origen, el quals ens donin la garantia de que es tracta d´una gestió sostenible dels boscs.
2.- Pel baix cost energètic que suposa la seva transformació. De fet, la fusta en si és una font d´energia, malgrat no sia aquesta la nostra finalitat; tot el contrari, enlloc de cremar-la, procuram envoltar-nos d´ella, com material de construcció (embigades) o per construir mobiliari, però sempre gaudint de la seva calidesa.
3.- Per les possibilitats que ens ofereix a l´hora d´acceptar un tractament per a la seva conservació i durada. No cal dir que hi ha altres formes de vida que senten també un gran interés per la fusta, (fongs, insectes); ara bé, amb els sistemes i productes que hi ha avui en dia (autoclau) no hi tenen res a fer al respecte.
Idò tot això, que ara farà quaranta anys bellugava dins el cap d´un home, el dugué a comprometre´s a portar fusta de tots els indrets: frondoses africanes, tropicals, americanes i asiàtiques, frondoses i coníferes d´Europa i també d´Amèrica, fustes nacionals a més bon preu (degut a la seva proximitat però no per això més desfavorables).
Aquí va néixer el que seria FUSTES CA´N ROSAL, gestionat pel seu creador (Llorenç Rosal Vert), el qual ens inculcà tots aquests pensaments de conservació i respecte cap als que realment ens donen de menjar: Els nostres boscs, pulmó del món a on tots vivim.
Per això FUSTES FILLS DE LLORENÇ ROSAL, S.L., seguim amb el seu llegat, adaptant-nos als temps actuals i intentant poder complir amb les vigents demandes, sense oblidar-nos del que realment és el sustent de la nostra existència;ens estam referint, sens cap dubte, a la confiança que els clients i amics ens tenen depositada.

 

Gràcies de tot cor.

 


FUSTES CA´N ROSAL.