FUSTES CA´N ROSAL

li presenta la tenda :

TOT DE FUSTA

* VIURE AMB FUSTA

TOT de FUSTA, var néixer degut a la necessitat de proveir i subministrar fusta per a exteriors que respectàs tot el procés de transformació .

Fusta certificada amb el segell "FSC" que ens garenteix que la fusta prové de una tala controlada i encaminada a la conservació de l'ecosistema.

Fusta tractada amb productes de darrera generació ,lliures d'arsènic , els quals ens donen la total acceptació a l'hora d'introduir-los al voltant nostre.

Fusta , que com a matèria prima renovable i que pel baix cost energètic que duu la seva transformació , es situa dins els primers llocs a l'hora d'ésser ultilitzada com a material de construcció.

ARTICLES :
Torxes Estors per finestres i portes
Arener Tauló tractat
Barreres Torretes de vigilància
Barres de tot tipus Tractament per a fusta
Bordures Closos i tancaments finques
Canyissos, vim, bruc  
Casa de dues portes  
Casa d'una porta  
Casetes per a cans  
Cortines de fusta  
Encadellats i rajoles de fusta  
Engronsadores  
Estanteries rústiques de reure  

Ferrams variats

 
Jardineres  
Mini-barrats  
Mobiliari de jardí  
Molí de fusta  
Pals tractats lliures d'arsènic  
Paravents  
Passos xinesos  
Pont de fusta  
Porxos  
Para-sols  

 

Gràcies per la seva confiança